הדרכה

קיימת אפשרות לקבל הדרכה אישית בטיפול ממוקד-רגשות.

לפרטים ניתן לפנות לדר' שחר. bshahar@idc.ac.il