מאמרים

מאמרים בעברית

טיפול ממוקד-רגשות (Emotion-Focused Therapy): הצגה כללית של המודל הטיפולי (בן שחר ואיב אלון).

מדברים רגשות: ד"ר עופר מאורר, מנהל בית הספר החדש לפסיכותרפיה, מראיין את ד"ר בן שחר על טיפול ממוקד-רגשות

טיפול ממוקד-רגשות בחרדה חברתית (בן שחר ואיב אלון)

טיפול ממוקד-רגשות בעבודה עם ביקורת עצמית ופרפקציוניזם (בן שחר ואיב אלון)

מאמרים באנגלית

Shahar, B., Carlin, E, R., Engle, D., Hegde, J., Szepenwol, O., & Arkowitz, H. (2012). A pilot investigation of emotion-focused two-chair dialogue intervention for self-criticism.Clinical Psychology & Psychotherapy, 12, 496-507.   Full text

Shahar, B. (in press). Emotion-Focused Therapy for the Treatment of Social Anxiety: An Overview of the Model and a Case Description. Clinical Psychology & Psychotherapy.   Full text

Greenberg, L. S. (2010). Emotion-Focused Therapy: A Clinical Synthesis. full text