top of page

הסמכה ב- EFT

ישנן 5 רמות של הכשרה ב-EFT, אשר נקבעו ע"י האגודה הבינלאומית לטיפול ממוקד רגשות.  כאן מפורט מידע על רמות א' וב' ובלבד, מידע שיספיק לרוב המטפלים.  מידע נוסף נמצא באתר הבינלאומי ISEFT.

 

רמה א' – השלמת הכשרה בסיסית ב-EFT

רמה ב' – השלמת תהליך הדרכה מלאה ב-EFT

רמה ג' – הכרה כמטפל מוסמך ב-EFT

רמה ד' – הכרה כמדריך 

רמה ה' – מוסמך להכשיר מטפלים אחרים 

רמה א':  השלמת הדרכה בסיסית ב-EFT

(1) מתלמדים צריכים הכשרה מינימלית מראש, כלומר, חייב להיות בסיס של הכשרה מקצועית בתחום טיפולי ולהיות מוכר כמטפל.  במידה שהרקע לא בטיפול הומניסטי-חווייתי (למשל, ממוקד קליינט, גשטלט, התמקדות) מומלץ על הכשרה ראשונית באמפתיה ובנוכחות טיפולית.

 

(2) סדנאות דידקטיות / חווייתיות המנוהלות ע"י אנשים שמוסמכים להכשיר ב-EFT:

      •    EFT Level 1 - לפחות ארבעה ימים שלמים

      •    EFT Level 2 - לפחות ארבעה ימים שלמים

בסדנאות אלה ילמדו המשתתפים:  

1.    עקרונות הקשר הטיפולי, כולל כיוונון אמפטי לרגש ונוכחות טיפולית (therapeutic presence) 

2.    תיאוריה של רגשות, העמקה רגשית, וטרנספורמציה רגשית

3.    סממנים ("מרקרים") והתערבויות כולל: התמקדות; אקספלורציה של תגובות רגשיות; עבודה עם שני כיסאות לביקורת
       עצמית וחסימה רגשית; עבודה עם כיסא ריק לרגשות לא פתורים עם דמות התקשרות; הרגעה עצמית 

4.    המשגת מקרה (case conceptualization) ב-EFT

(3) התחלה של הדרכה עם מדריכי EFT המוסמכים להכשיר מטפלים אחרים:

      •    סדנת EFT Level 3                                                  

           שלושה ימים של הדרכה קבוצתית עם לפחות הצגת מקרה אחד של לפחות שעה

           או לחילופין חמש שעות של הדרכה פרטנית על 2 מטופלים לפחות

רמה ב':  השלמת תהליך הדרכה מלאה ב-EFT

(1) השלמת רמה א' של הדרכה בסיסית ב-EFT

(2) הדרכה על עבודה טיפולית מוקלטת, לפחות 16 שעות עם לפחות 2 מטופלים;  ההדרכה יכולה להיות פרטנית או
     במסגרת קבוצה. 

      •    ההדרכה חייבת להיות ע"י מדריך מוסמך.  

      •    במידה שההדרכה ניתנת במסגרת קבוצתית, סופרים רק את השעות בהן התמקדו בהקלטות של המתלמד עצמו.

      •    המדריך קובע האם העבודה הטיפולית היא אכן לפי המודל של EFT והאם היא מראה יכולת ומיומנות ב-EFT על                רמה סבירה.

 

(3) מומלץ למתלמד לראות לפחות שני מטופלים ל-60 שעות טיפול סה"כ, כאשר הטיפול כולל אמפתיה, העמקה רגשית,           התערבויות חווייתיות, וניסוחי מקרה.

      מטפלים אשר מסיימים את הדרישות הנ"ל יכולים להיות רשומים באתר של ISEFT כמסיימי תהליך ההדרכה, בהנחה           שהם נרשמים להיות חברי האגודה. 

bottom of page