מאמרים בעברית:

טיפול ממוקד-רגשות (Emotion-Focused Therapy):  הצגה כללית של המודל הטיפולי  בן שחר ואיב אלון (2013).

טיפול ממוקד-רגשות בחרדה חברתית  בן שחר ואיב אלון (2012).
טיפול ממוקד-רגשות בעבודה עם ביקורת עצמית ופרפקציוניזם  בן שחר ואיב אלון (2012).

 

מאמר סקירה באנגלית: 

Greenberg, L. S. (2010). Emotion-Focused Therapy:  A Clinical Synthesis.  Focus, 8(1), 1-11. 

 

ספרים באנגלית: לרשימה עדכנית של ספרים על EFT באתר של ISEFT הקלק כאן 

 

מאמרים המציגים את האפקטיביות של EFT בטיפול בבעיות שונות:

דיכאון - 

  • Watson, J., Gordon, L. B., Stermac, L., Steckley, P., & Kalogerakos, F. (2003).  Comparing the effectiveness of both process-experiential with cognitive-behavioral psychotherapy in the treatment of depression.  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 773-781.

 

  • Goldman, R. N., Greenberg, L. S., & Angus, L. (2006).  The effects of adding emotion-focused interventions to the client-centered relationship conditions in the treatment of depression. Psychotherapy Research,16, 536-546. 

 

  • Ellison, JA, Greenberg, L. S., Goldman, R. N., & Angus, L. (2009).  Maintenance of gains following experiential therapies for depression.  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(1), 103-112.

הפרעת חרדה חברתית -

  • Shahar, B., Bar-Kalifa, E., & Alon, E. (2017). Emotion-focused therapy for social anxiety disorder:  Results from a multiple-baseline study.  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(3), 238-249.

 

הפרעת חרדה מוכללת -

  • Timulak, L., McElvaney, J., Keogh, D., Martin, E., Clare, P., Chepukova, E., & Greenberg, L. S. (2017).  Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder:  An exploratory study.  Psychotherapy, 54(4), 361-366.

טראומה מורכבת -

  • Paivio, S. C., & Nieuwenhuis, J. A. (2001).  Efficacy of emotion focused therapy for adult survivors of child abuse:  A preliminary study.  Journal of Traumatic Stress,14, 115-134. 

 

  • Greenberg, L. J., Warwar, S., H., & Malcolm, W. M. (2008).  Differential effects of emotion-focused therapy and psychoeducation in facilitating forgiveness and letting go of emotional injuries.  Journal of Counseling Psychology,55(2), 456-464.

 

EFT כטיפול זוגי -

  • Greenberg, L. S., & Goldman, R. N. (2008).  Emotion-Focused Couples Therapy:  The dynamics of love and power.  Washington:  APA Books.

 

  • Johnson, S., Hunsley, J., Greenberg, L. S., & Schindler, D. (1999).  Emotionally focused couples therapy:  Status and challenges (A meta-analysis).  Clinical Psychology:  Science and Practice, 6(1),67-79.

 

  • Johnson, S. M., & Greenberg, L. S. (1985).  The differential effects of experiential and problem-solving interventions in resolving marital conflict.  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 313-317.

מאמרים וספרות