top of page

פורום למטפלים

פורום זה מאפשר קשר ודיון בין מטפלים ומטפלות המתעניינים/ות ב- EFT פרטני, זוגי,  ומשפחתי, וגם בטיפולים חווייתיים אחרים כגון סכמה-תרפיה, AEDP, התמקדות (focusing), וגשטלט.  מטרת הפורום היא קודם כל ליצור מעין קהילה בה ניתן להתייעץ בקשר לשאלות קליניות או תיאורטיות.  ניתן להיעזר בפורום גם לצרכי הפניות ופרסום ימי עיון וסדנאות הכשרה.
חשוב להדגיש שמטרת הפורום היא להוות קהילה לכלל המטפלים והמטפלות המתעניינים/ות בעבודה חווייתית בטיפול וברגשות כמרכיב מרכזי בתהליך השינוי, ולא רק למטפלי EFT.    
להרשמה יש לשלוח בקשה ל ben.shahar@mail.huji.ac.il (ולציין רקע מקצועי בבקשה)
bottom of page